Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Chuẩn đầu ra đối với Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

1.Tên ngành đào tạo:

          Tiếng việt: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

          Tiếng anh: Environmental Engineering

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy.

3. Yêu cầu về kiến thức

-         Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành của hệ Cao đẳng từ đó có thể:

-         Hiểu biết được các vấn đề cơ bản về quy trình xủ lý để tránh ô nhiễm môi trường, các phương pháp kiểm tra về ô nhiễm môi trường và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ và thiết bị trong ngành công nghệ kỹ thuật môi trường của hệ Cao đẳng.

-         Có kiến thức cơ sở chuyên môn cơ bản để có thể thực hiện được vị trí công việc phù hợp trình độ ngành học.

-         Áp dụng được các kiến thức cơ sở toán và khoa học cơ bản để tìm hiểu nguyên lý của các hệ thống, quá trình để kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường.

-         Áp dụng được kiến thức cơ sở và cốt lõi của ngành học và kết hợp khả năng sử dụng công cụ hiện đại để vận hành vận hành các hệ thống, quá trình xử lý và kiểm tra của ngành công nghệ kỹ thuật môi trường.

-         Có trình độ tiếng Anh B hoặc tương đương.

-         Có trình độ tin học B hoặc tương đương.

4. Yêu cầu về kỹ năng

-         Có khả năng tổ chức sản xuất theo nhóm và vận hành được các quy trình công nghệ trong điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất thuộc công nghệ kỹ thuật môi trường.

-         Thực hiện được các công việc trong một quy trình kiểm tra và xử lý môi trường

-         Có khả năng cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong việc kiểm tra và xử lý môi trường

-         Có khả năng thiết kế, xây dựng được một số công đoạn đơn giản của quy trình xử lý môi trường

-         Có kỹ năng thực hành thành thạo về công nghệ kỹ thuật môi trường, đáp ứng được các công việc của trình độ đã được đào tạo.

-         Hiểu được các nguyên nhân và giải quyết được một số sự cố đơn giản trong quá trình kiểm tra và xử lý về ô nhiễm môi trường

-         Có thể tham gia nghiên cứu khoa học cùng với các nhà khoa học để tìm ra các công nghệ kỹ thuật môi trường mới.

-         Có khả năng làm việc theo nhóm sản xuất

-         Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua việc thảo luận và sử dụng được các công cụ và phương tiện hiện đại.

-         Có khả năng sử dụng vi tính trong các công việc văn phòng và truy cập được các thông tin về khoa học kỹ thuật môi trường.

5. Yêu cầu về thái độ

-         Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

-         Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

-         Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

-         Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất của nghành môi trường, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp ra trường

-         Tổ chức kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường

-         Thực hiện các công việc trong quy trình kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường

-         Tham gia thực hiện các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng của môi trường.

-         Làm việc tại các Viện nghiên cứu, các trung tâm ứng dụng và triển khai về công nghệ kỹ thuật môi trường.

-         Làm việc tại các Trung tâm, Sở tài nguyên và môi trường

-         Kỹ thuật viên kiểm tra và xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất hóa chất.

 8. Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

-         Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật môi trường.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

+   Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật môi trường  khoá học 2012- 2015;

+   Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+   Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+   Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.   

9.2. Cam kết thực hiện:

+   100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+   Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+   Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+   Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

 

Phòng Đào tạo