Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

Chuẩn đầu ra đối với Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

1.Tên ngành đào tạo:

          Tiếng việt: Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

          Tiếng anh: Chemical Engineering Technology

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy.

3. Yêu cầu về kiến thức

-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có chuẩn kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự  nhiên làm tiền đề để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ .Có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc

-         Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ đại học sau này.

-         Có kiến thức cơ bản về hoá phân tích, hoá hữu cơ, hoá lý, hoá kỹ thuật, tự động hoá…

-         Có kiến thức cơ bản về ngành hoá học và kiến thức chuyên ngành công nghệ hoá học như hoá học vật liệu, công nghệ sản xuất các hợp chất vô cơ…

-         Có trình độ B về tiếng anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương. Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

4. Yêu cầu về kỹ năng

-         Vân hành các loại thiết bị của ngành công nghệ hoá chất như phân bón, xi măng, chất hoạt động bề mặt, mỹ phẩm, gạch ngói, gốm sứ…

-         Tham gia xây dựng các dự án về hoá chất.

-         Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

-         Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo.

-         Quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án.

-         Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn của ngành học.

-         Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và triển khai công nghệ.

-         Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

-         Có khả năng sử dụng vi tính trong các công việc văn phòng và truy cập được các thông tin về khoa học kỹ thuật.

5. Yêu cầu về thái độ

-         Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

-         Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

-         Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

-         Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất của ngành hoá chất, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-         Tổ chức sản xuất theo nhóm tại các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghệ kỹ thuật hóa học như: các công ty sản xuất phân bón hóa học: phân đạm, phân lân, phân hỗn hợp NPK, phân phức hợp DAP; các công ty sản xuất hóa chất: H2SO4, H3PO4, NH3, NaOH-Cl2, CO2, sản xuất bột màu, các công ty mạ điện: mạ kẽm, mạ niken, mạ crom, mạ thiếc, mạ đồng...; ôxy hóa nhôm, sơn điện di, sơn tĩnh điện; các công ty sản xuất pin và ac quy, các công ty sản xuất các vật lệu silicat: xi măng, gốm sứ, thủy tinh, gạch ốp lát, gạch chịu lửa...; các công ty lọc - hóa dầu, các công ty sản xuất: giấy, sơn, cao su, nhựa, xà phòng, các loại dầu rửa, thuốc nhuộm, keo dán....

-         Thực hiện các công việc trong quy trình sản xuất thuộc ngành công nghệ kỹ thuật hóa học.

-         Tham gia thực hiện các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

-         Làm việc tại các Viện nghiên cứu, các trung tâm ứng dụng và triển khai về công nghệ kỹ thuật hóa học.

-         Kỹ thuật viên của các phân xưởng của cơ sở sản xuất.                   

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp ra trường

-         Có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn

-         Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiên cứu khoa học độc lập.

8. Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

-         Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật hóa học.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

-         Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật hóa học khoá học 2012- 2015;

-         Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

-         Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

-         Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.   

9.2. Cam kết thực hiện:

-         100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

-         Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

-         Mức hài lòng của người học là trên 80%;

-         Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

 

Phòng Đào tạo