Ngày đăng: 16/12/2013

Thông báo v⁄v bán thanh lý máy vi tính, máy in, máy chiếu, sắt thép cũ.. tại kho nhà trường

Hiện nhà trường có một số vật tư, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập nay không sử dụng được nữa, nhà trường tổ chức cho bán thanh lý. Cụ thể như sau:

TT

TÊN GỌI

NHÃN HIỆU, QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG

GIÁ KHỞI ĐIỂM

01

Máy vi tính

Đông Nam Á

46 chiếc

 

 

 

8.500 000đồng

02

Máy chiếu

HITACHI

FUJITSU

03 chiếc

03

Máy in

CANON; HP

04 chiếc

04

Đầu DVD

LG

01 chiếc

05

Mô hình thí nghiệm điện

 

03 chiếc

06

Ti vi màn hình 21 inch

LG

16 chiếc

Tivi  màn hình 14 inch

DAIWOO

01 chiếc

07

Sắt thép, vật tư cũ

 

Khoảng 5 tấn

7 000 đồng/kg

Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 20/12/2013 đến hết ngày 31/12/2013: đăng ký tham gia đấu giá.

- Ngày đấu giá: ngày 03/01/2014 và thống nhất công khai ngay sau khi đấu giá.

Vậy nhà trường thông báo tới tất cả cán bộ, giáo viên trong toàn trường biết và thông báo giúp tới bạn bè, người thân có nhu cầu mua để biết và liên hệ.

Số điện thoại: 0240 3 854 865 - Phòng Quản trị Đời sống hoặc anh Đặng Thanh Bình, ĐT: 0913 390 811.

PQTĐS