Ngày đăng: 30/01/2018

Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học spa kết hợp thực tập trải nghiệp doanh nghiệp cho sinh viên

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo tới học sinh, sinh viên về việc đăng ký tham dự khóa học spa kết hợp thực tập trải nghiệp doanh nghiệp

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.