Ngày đăng: 12/09/2017

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2017 CHO CÔNG TY CANON VIỆT NAM

[bcit] - Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp thông báo lịch đăng ký thi tuyển kỹ thuật viên đợt 1 năm 2017 cho công ty Canon Việt Nam dành cho học sinh sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh sinh viên Khóa 46, 47, 48 hệ cao đẳng chính quy (CĐCQ) và cao đẳng nghề (CĐN) các chuyên ngành kỹ thuật: Điện tử, Điện-Điện tử,  Điện CN, Tự động hóa, Cơ khí của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI  

Từ ngày 12 tháng 9 năm 2017 đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2017.    

III. NỘI DUNG DỰ TUYỂN

Vòng 1: Thi viết

Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp

Vòng 3: Khám sức khỏe                                                                      

IV. ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ DỰ THI

Trung tâm Hợp tác quốc tế & Quan hệ doanh nghiệp. Tầng 1, Nhà A, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Số điện thoại 0946.858.858 (Thầy Hiếu), 0976.954.959 (Cô Ngọc).

TT HTQT&QHDN