Ngày đăng: 13/04/2017

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 CHO CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VIỆT NAM

[Bcit] - Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 và nhu cầu việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp; Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam; Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp thông báo lịch đăng ký thi tuyển kỹ thuật viên đợt 2 năm 2017 dành cho học sinh sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh sinh viên K48CĐN, K48CĐCQ và K49TCCN 24 tháng các chuyên ngành kỹ thuật thuộc các khoa: Điện tử - Tin học, Điện – Tự động hóa, Cơ khí chế tạo – CNM & XD, Cơ khí động lực – CNHMT của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp.

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI  

Từ ngày 13 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2017.    

III. NỘI DUNG DỰ TUYỂN

Vòng 1: Thi GSAT

Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp

Vòng 3: Khám sức khỏe                                                                      

IV. ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ DỰ THI

Trung tâm Hợp tác quốc tế & Quan hệ doanh nghiệp. Tầng 1, Nhà A, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp. Số điện thoại 0946.858.858 (Thầy Hiếu), 0976.954.959 (Cô Ngọc).

TT HTQT&QHDN