Ngày đăng: 18/05/2016

Thông báo về lịch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2016

[Bcit] - Thông báo về lịch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ Kế hoạch 299/KH-CĐKTCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 họp ngày 17/5/2016, Nhà trường thông báo Lịch xét tuyển tới các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Phỏng vấn:  Ngày 6,7 tháng 6 năm 2016.

Yêu cầu: Tìm hiểu kiến thức về Nhà trường và phỏng vấn năng lực ngoại ngữ.

2. Dự giảng, bảo vệ chuyên đề: Ngày 8, 9,10 tháng 6 năm 2016.

Yêu cầu:

- Giảng 01 tiết lý thuyết và 01 tiết thực hành đối với thí sinh dự tuyển vị trí: Giáo viên Thực hành ngành Kỹ thuật điện tử, Giáo viên Thực hành ngành Điện (Tự động hóa), Giáo viên ngành Chăn nuôi thú y;

- Giảng 01 tiết lý thuyết đối với thí sinh dự tuyển vị trí: Giáo viên ngành Toán;

- Bảo vệ chuyên đề đối với thí sinh dự tuyển vị trí: Cán bộ quản lý, Chuyên viên.

(Danh sách, lịch và địa điểm thi theo file gửi kèm)

Đề nghị các thí sinh dự tuyển nộp 01 hồ sơ bài giảng, chuyên đề về Phòng Tổ chức - Hành chính trước thời gian thi 02 ngày. Nếu quá thời hạn trên, thí sinh chưa nộp hồ sơ sẽ coi như không tham dự tuyển dụng ./.

Lịch phỏng vấn, sát hạch xem tại đây!

Tên bài giảng, chuyên đề xem tại đây!

Phòng tôt chức hành chính