Ngày đăng: 08/01/2018

Thông báo lịch giảng tiết lý thuyết đối với thí sinh dự thi viên chức đợt 2 năm 2017.

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo lịch giảng tiết lý thuyết đối với thí sinh dự thi viên chức đợt 2 năm 2017.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng Tổ Chức Hành Chính - Quản Trị