Ngày đăng: 04/01/2018

Thời khóa biểu HKII, (2017-2018) bậc Trung cấp 36 tháng, khóa 51

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo thời khóa biểu HKII, (2017-2018) bậc Trung cấp 36 tháng, khóa 51

Thời khóa biểu HKII, (2017-2018) bậc Trung cấp 36 tháng, khóa 51