Ngày đăng: 03/01/2018

Lịch thi kết thúc HK1 (2017-2018) Lớp 49CĐ-Đ, 49CĐ-TĐ

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I Lớp 49CĐ-Đ, 49CĐ-TĐ

Lịch thi, phòng thi kết thúc học kỳ I Lớp 49CĐ-Đ, 49CĐ-TĐ