Ngày đăng: 01/02/2018

Thời khoá biểu HKII (2017-2018) Bậc Trung cấp 36T khoá 51 (các lớp vừa học xong GDQP)

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo thời khóa biểu HKII, (2017-2018)

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng Quản Lý Đào Tạo