Ngày đăng: 13/05/2016

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương làm việc tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp

Ngày 12-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Công thương) đóng tại TP Bắc Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang; Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

 
Trường Cao đẳng  Kỹ thuật  Công nghiệp, thí điểm , giảng dạy, văn hóa, đào tạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm một số khoa, phòng của nhà trường 

Sau khi sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Giang, đơn vị đã tạo điều kiện để mở rộng cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trường phấn đấu giai đoạn 2016-2020 sẽ phát triển thành trường đại học. Hiện nay, hoạt động đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tiếp tục được nhà trường phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng thực hiện. Tuy nhiên, nhà trường đang gặp phải một số khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, mở rộng cơ sở; vướng mắc trong hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Qua tìm hiểu thực tế và nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Lê Ánh Dương đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường những năm qua, đặc biệt là đã nhanh chóng đầu tư, cải tạo cơ sở 2 sau khi tiếp nhận. 

Đồng chí cho rằng hướng phát triển của nhà trường phù hợp với xu thế chung, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương và cả nước. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường tổ chức thí điểm dạy văn hóa với đào tạo nghề (miễn phí) cho học sinh THPT. Ưu tiên triển khai ở các trường khu vực miền núi, vùng khó khăn. 

Trước những vướng mắc trong công tác quy hoạch do có một số hộ dân định cư trên đất ở cơ sở 2, đồng chí giao cho UBND huyện Lạng Giang thành lập tổ kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các hộ, đề xuất với UBND tỉnh hướng giải quyết.

Đồng chí Lê Ánh Dương đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong mọi hoạt động, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng vị thế, uy tín nhà trường.  

 

Baobacgiang.com.vn