Ngày đăng: 10/08/2020

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

[bcit] - Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020;

Ngày 06/8/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 nhà trường thông qua kết quả điểm xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020. Hội đồng thông báo kết quả điểm xét tuyển. Mọi ý kiến thắc mắc trong thời gian từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 24/8/2020, thí sinh liên hệ tại phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (trong giờ hành chính) cơ sở 1, số 202, đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Số điện thoại: 0204 3826112. Ngoài thời gian trên Hội đồng không xem xét giải quyết theo quy định

Danh sách kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 chi tiết xem tại đây./.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp