Ngày đăng: 23/03/2020

Thông báo V⁄v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, chính sách nội trú Học kỳ II năm học 2019-2020

[bcit] - Thông báo V⁄v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, chính sách nội trú Học kỳ II năm học 2019-2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp