Ngày đăng: 11/04/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

[bcit] - Căn cứ văn bản số 2441⁄BCT-TCCB ngày 09⁄4⁄2019 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 và nhu cầu nhân lực, định hướng phát triển của đơn vị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị nhằm bổ sung biên chế viên chức cho các đơn vị trong Nhà trường đảm bảo cơ bản đáp ứng số lượng theo biên chế được phân bổ, đảm bảo chất lượng theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.

2. Yêu cầu

Tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

II. HÌNH THỨC TUYỂN VIÊN CHỨC: 

Hình thức tuyển dụng viên chức thông qua xét tuyển.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  24 chỉ tiêu

(chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng xem tại đây)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Điều kiện chung:

          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

          - Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

          - Có lý lịch rõ ràng;

          - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

            - Trình độ ngoại ngữ: có trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc tương đương trở lên (hoặc cam kết hoàn thành chứng chỉ trên trong quá trình tập sự nếu trúng tuyển).

          - Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên (hoặc cam kết hoàn thành chứng chỉ trên trong quá trình tập sự nếu trúng tuyển)

2.2. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm:

           - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngoài ra đối với giảng viên thực hành phải có trình độ tay nghề đảm bảo yêu cầu thông qua bài sát hạch tay nghề tương đương nhu cầu bậc đào tạo.

          - Đối với vị trí tuyển dụng là giảng viên yêu cầu: Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên (hoặc cam kết hoàn thành chứng chỉ trên trong quá trình tập sự nếu trúng tuyển); Không nói ngọng, có tật phát âm.

2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu phiếu gửi kèm) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2. Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Cụ thể:

Đối với vị trí giảng viên ngành Văn học, Toán, Tiếng Trung, Tiếng Hàn: Thực hiện 01 tiết giảng Lý thuyết.

Đối với vị trí giảng viên ngành Giáo dục thể chất: Thực hiện 01 tiết giảng Thực hành.

Đối với vị trí giảng viên ngành Điện, Điện lạnh, Điện tử, Tin học, May, Thiết kế thời trang: Thực hiện 01 tiết giảng Lý thuyết và 01 tiết giảng Thực hành.

2. Cách tính điểm

       a, Điểm thực hành mỗi bài thi được tính theo thang điểm 100.

b, Thời gian thực hiện tiết giảng Lý thuyết, Thực hành : 45 phút.

c, Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thực hành.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kết quả điểm thực hành tại vòng 2 mỗi bài đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hiệu trưởng nhà trường quyết định người trúng tuyển.

3.3 Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 3.5 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3.4 Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3.5 Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh,  con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 2 tháng trở lên để hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2.

V. QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, gắn kết giữa giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, có cơ hội thăng tiến.

- Được tạo điều kiện ra nước ngoài hợp tác giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tối đa năng lực của bản thân và phát triển nghề nghiệp.

- Được hưởng lương theo ngạch bậc giảng viên và chế độ phúc lợi, thu nhập tăng thêm, thanh toán thừa giờ tiêu chuẩn theo quy định chung của Nhà trường và kết quả công tác, được hưởng đầy đủ chế độ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (tải xuống mẫu phiếu đăng ký tại đây)

- Sơ yếu lý lịch tự thuật

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học/thạc sỹ (nếu có) + bảng điểm

- Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, Nghiệp vụ sư phạm hoặc bản cam kết hoàn thiện các chứng chỉ (nếu có)

- Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng trước thời điểm nộp

- Bản sao giấy khai sinh

- Bản sao chứng minh thư nhân dân

- Các loại giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ (khi cần báo tin)

- 03 ảnh 3x4

2.       Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 11/4/2019 đến hết ngày 10/5/2019.

             - Địa điểm: Nộp hồ sơ trong giờ hành chính tại phòng Tổ chức Hành chính  - Quản trị, Cơ sở 1,Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, số 202, đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Điện thoại liên hệ: 0204.3826.112.

VII. KINH PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người (Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức xét tuyển vào tháng 05/2019. Lịch xét tuyển cụ thể sẽ thông báo trên Website Nhà trường: www.bcit.edu.vn.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Cơ sở 1, số 202 Trần Nguyên Hãn - Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang.

Tải xuống chi tiết thông báo tại đây.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp