Ngày đăng: 30/10/2018

Thư chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20⁄11 của bộ trưởng Bộ Công Thương

Bộ trưởng Bộ Công Thương gửi thư chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.