Ngày đăng: 28/05/2018

Thông báo khai trương thùng quỹ nhân đạo

[Bcit] Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo tổ chức "Lễ khai trương thùng quỹ nhân đạo"

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.