Ngày đăng: 22/05/2018

Tài liệu tuyên truyền về nguồn gốc bản chất, phương thức thủ đoạn hoạt động của tổ chức " Hội thánh của đức chúa trời"

[Bcit] Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp và Phòng An ninh chính trị nội bộ PA83- Công an Tỉnh Bắc Giang thông báo.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng An ninh chính trị nội bộ PA83- Công an Tỉnh Bắc Giang