Ngày đăng: 14/12/2017

Danh sách điểm phỏng vấn đối với thí sinh dự thi viên chức đợt 2 năm 2017

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm phỏng vấn đối với thí sinh dự thi viên chức đợt 2 năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp