Ngày đăng: 06/12/2017

Thông báo lịch xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

[bcit] - Căn cứ Thông báo số 1064⁄TB-CĐKTCN ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017; Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017 họp ngày 01⁄12⁄2017, Nhà trường thông báo Lịch xét tuyển tới các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2017 như sau:

1. Vòng phỏng vấn:  Ngày 12,13 tháng 12 năm 2017.

Yêu cầu: Tìm hiểu kiến thức về Nhà trường, Luật Viên chức, kiến thức chuyên ngành vị trí tuyển dụng và phỏng vấn năng lực ngoại ngữ.

Thời gian chi tiết và danh sách thí sinh chi tiết xem tại đây.

2. Vòng dự giảng : Dự kiến ngày 25, 26, 27 tháng 12 năm 2017.

Yêu cầu:

- Giảng 01 tiết lý thuyết và 01 tiết thực hành đối với thí sinh dự tuyển vị trí: Giảng viên ngành: Điện tử, Tin học, Điện.

- Giảng 01 tiết lý thuyết đối với thí sinh dự tuyển vị trí: Giảng viên ngành Văn học, Lịch sử, Sinh học.

 Tên bài giảng, yêu cầu cụ thể từng vị trí xem chi tiết tại đây.

Thí sinh đủ điều kiện qua vòng phỏng vấn sẽ tham dự vòng dự giảng. Danh sách, số báo danh thí sinh dự thi vòng dự giảng Hội đồng sẽ thông báo trước ngày thi 10 ngày. Đề nghị các thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ bài giảng về Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị trước thời gian thi 02 ngày. Nếu quá thời hạn trên, thí sinh chưa nộp hồ sơ sẽ coi như không tham dự tuyển dụng ./

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp