Ngày đăng: 03/01/2019

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2019

[bcit] - Sáng ngày 28⁄12⁄2018, tại Hội trường Cơ sở 2, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019 nhằm đánh giá, thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe TS. Hiệu trưởng Đặng Thanh Thủy báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 về các mặt hoạt động như: Công tác chính trị, tư tưởng; Công tác đào tạo; Công tác tuyển sinh; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác nghiên cứu khoa học xây dựng chương trình, giáo trình và Hợp tác quốc tế; Công tác quản lý học sinh sinh viên; Công tác Kế hoạch kỹ thuật, quản trị thiết bị và một số hoạt động khác của Nhà trường.

Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Điển hình như công tác tuyển sinh trong năm 2018 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu; Hoạt động học tập kết hợp rèn luyện tay nghề và tiếp cận thực tế sản xuất được đẩy mạnh; Hoạt động nghiên cứu khoa học thu được những kết quả đáng khích lệ, có nhiều công trình được đánh giá cao và có tính ứng dụng phục vụ tốt cho công tác chuyên môn; Công tác xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên rất được quan tâm, nhiều cán bộ giảng viên được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt trong năm 2018 đã có 5 cán bộ giảng viên được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở Liên Bang Nga. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm tới.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm học mới, Nhà trường đề ra các phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có một số phương hướng, nhiệm vụ đáng chú ý như nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ quản lý cho đội ngũ giảng viên và cán bộ chủ chốt; Đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo; Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; Tăng cường hội nhập quốc tế và quan hệ doanh nghiệp trong giáo dục và đào tạo, phát triển chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên, giảng viên với các trường đại học trong và ngoài nước.

 Sau phần báo cáo tổng kết, hội nghị tiếp tục lắng nghe đồng chí Bùi Tiên Phong, đại diện Ban Thanh tra nhân dân lên trình bày báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018. Hội nghị cũng nhận được những tham luận, góp ý nhằm chia sẻ kinh nghiệm, gợi ý các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa các hoạt động của Nhà trường

Một nội dung quan trọng của Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 là bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020. Với tinh thần dân chủ, Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới với 5 đồng chí.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp năm 2019. Trên tinh thần thống nhất của tập thể cán bộ, viên chức cùng với sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Nhà trường tạo cơ sở để tin tưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra./.

Trung tâm Tuyển sinh, Truyền thông & DVVL