Ngày đăng: 26/06/2018

Thông báo lịch thi giảng đối với thi sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp trân trọng thông báo lịch thi giảng thực hành đối với các thí sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018 như sau

Lịch thi giảng thực hành đối với thí sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018 (Chi tiết xem tại đây)

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp