Ngày đăng: 24/05/2018

Thông báo mời thầu nhà ăn

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo mời thầu kinh doanh dịch vụ bếp ăn tại cơ sở 1 và cơ sở 2

Thông báo mời thầu./.

Mẫu đơn đăng ký./.