Ngày đăng: 25/05/2018

Thông báo lịch phỏng vấn và thi tuyển đối với thí sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

[bcit] - Căn cứ Thông báo số 256⁄TB-CĐKTCN ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018; Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 họp ngày 07⁄5⁄2018, Nhà trường thông báo Lịch xét tuyển tới các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Vòng phỏng vấn:  

* Phỏng vấn kiến thức chung: Từ 8h00’ ngày 30 tháng 5 năm 2018.

- Đối tượng: Thí sinh đủ điều kiện về hồ sơ dự tuyển theo quy định. (Có danh sách gửi kèm)

- Nội dung: Tìm hiểu lịch sử phát triển Nhà trường, Luật Viên chức, Luật giáo dục nghề nghiệp.

* Phỏng vấn ngoại ngữ: Từ 8h00’ ngày 31 tháng 5 năm 2018.

- Đối tượng: Thí sinh đạt yêu cầu vòng phỏng vấn kiến thức chung.

- Nội dung: Tiếng anh giao tiếp tương đương trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Vòng dự giảng

- Thời gian:  Dự kiến ngày 12,13,14 tháng 6 năm 2018.

- Đối tượng: Thí sinh đạt yêu cầu vòng phỏng vấn (kiến thức chung và ngoại ngữ)

- Nội dung: Giảng 01 tiết lý thuyết và 01 tiết thực hành theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng (Yêu cầu kèm theo).

Danh sách, số báo danh thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng dự giảng Hội đồng sẽ thông báo trước ngày thi 10 ngày. Đề nghị các thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ bài giảng về Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị trước thời gian thi 02 ngày. Nếu quá thời hạn trên, thí sinh chưa nộp hồ sơ sẽ coi như không tham dự tuyển dụng ./.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn: chi tiết xem tại đây

Tên bài giảng đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng dự giảng: chi tiết xem tại đây.

 

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp