Ngày đăng: 23/01/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

[bcit] - Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về tuyển sinh, đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế & QTKD và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 số 1235⁄TB-ĐHKT & QTKD-ĐT và thừa ủy quyền của Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh như sau:

1. Thời gian thi tuyển: Tháng 4/2019.

2. Thời gian đào tạo: 1,5 - 02 năm

3. Môn thi tuyển sinh

STT

Ngành đào tạo thạc sĩ

Môn thi

Cơ bản

Chủ chốt

Tiếng anh

1

Quản lý kinh tế

Kinh tế học

Quản trị học

Trình độ B

2

Quản trị kinh doanh

3

Kế toán

Nguyên lý kế toán

4

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

4. Đối tượng dự tuyển

4.1. Về văn bằng

- Dự thi ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp đại học ngành đúng/phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành đăng kí dự thi.

- Dự thi ngành Kinh tế nông nghiệp, Kế toán: Tốt nghiệp đại học ngành đúng/phù hợp, ngành gần với ngành đăng kí dự thi.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ từ xa được phép dự thi với điều kiện chỉ được đăng kí dự thi vào ngành đúng/phù hợp hoặc ngành gần với ngành đào tạo.

4.2. Yêu cầu về kinh nghiệm công tác chuyên môn

- Trường hợp có bằng tốt nghiệp ĐH ngành đúng, phù hợp và ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

- Đối với ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh: Thí sinh đăng kí dự thi có bằng tốt nghiệp ĐH ngành khác cần tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý – quản trị  từ ngày kí hợp đồng làm việc đến ngày dự thi.

5. Danh mục ngành gần, ngành đúng/phù hợp (chi tiết xem tại đây)

6. Lệ phí dự thi: 580.000đ/thí sinh

Để biết thêm thông tin chi tiết về hồ sơ và lớp học xin liên hệ:

Văn phòng Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc DU-BCIT  – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Địa chỉ: Số 202, đường Trần Nguyên Hãn, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

Điện thoại: 0969377774 (Thầy Phong)  - 0382276124 (Thầy Tài) - Website:www.bcit.edu.vn

Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc DU-BCIT