Mã số : 16/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư về việc quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 02/03/2012