Mã số : Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH
Tên văn bản: V⁄v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Ngô Minh Khôi
Ngày ban hành: 09/05/2013