Mã số : Công văn Số: 244/KTKĐCLGD
Tên văn bản: Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Người ký: Trần Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 14/03/2013