Mã số : Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT
Tên văn bản: Quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Người ký: TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/02/2010