Mã số : Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT
Tên văn bản: Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 28/03/2013