Mã số : Quyết định số 1142/QĐ-BGDĐT
Tên văn bản: Ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành Giáo dục
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 29/03/2013