Mã số : Công văn số 1103/BGDĐT-KTKĐCLGD
Tên văn bản: Một số điều chỉnh, bổ sung kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 27/02/2013