Mã số : 167
Tên văn bản: Quy định về hình thức kỷ luật đối với học sinh, sinh viên
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Người ký: Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 06/03/2013