Mã số : Mẫu 04
Tên ấn phẩm: Giấy xác nhận HSSV đã đóng tiền học phí
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: P CTHS
Năm phát hành: 2013