Mã số : Mẫu 02
Tên ấn phẩm: Giấy xác nhận là HSSV dùng cho các mục đích khác nhau của HSSV (Tạm hoãn NVQS, giảm trừ thuế TNCN cho bố (hoặc mẹ), làm cước SV, thuê nhà ở SV…)
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: P CTHS
Năm phát hành: 2013