Mã số : Số 26/2013/TT-BGDĐT
Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Bùi Văn Ca
Ngày ban hành: 15/07/2013

Các bạn có thể tải Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đây.