Khoa

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh kktqtkd@bcit.edu.vn Tầng 1, nhà B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Công nghệ Ô tô - Hóa - Môi Trường kcnohmt@bcit.edu.vn Tầng 4 nhà Đa năng
Khoa Điện - Tự động hóa 0204 3858112 kdtdh@bcit.edu.vn Tầng 4 nhà Đa năng
Khoa Điện tử - Tin học 0204 3858611 kdtth@bcit.edu.vn Tầng 5 nhà Đa năng
Tổ Công nghệ May - Thiết kế Thời trang tmtt@bcit.edu.vn Tầng 4 - Tòa nhà 8 tầng